Vi har en minstetid på 6 måneder. Å vokse og opprettholde rangering av SEO bør betraktes som en langsiktig aktivitet, og det er da de beste resultatene oppstår.